GST EVENT CALENDAR

GST MALAYSIA CALCULATOR

Nuffnang Add

Tuesday, February 25, 2014

GOLONGAN PENIAGA BERTANGGUNGJAWAB UNTUK KEJAYAAN GST

29 Julai 2013
  
Cukai Barang dan Perkhidmatan atau GST bakal mengambil posisinya di dalam sistem ekonomi Malaysia tidak lama lagi. Sebagai pihak yang bertanggungjawab ke atas masa depan Rakyat dan negara, Kerajaan tiada pilihan untuk menolak GST dari dilaksanakan. GST adalah suatu keperluan ekonomi yang mendesak yang dirumus bagi menghasilkan kelangsungan sumber serta memastikan kestabilan di dalam sistem kewangan negara untuk mendepani perubahan persekitaran dunia yang semakin mencabar.

Pada majlis Konsultasi Bajet 2014 yang berlangsung di Kementerian Kewangan Malaysia pada 18hb Jun 2013 yang lalu, Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Malaysia telah menerima maklum balas yang tegas daripada para peserta industri (peniaga) yang mengharapkan Kerajaan segera melaksanakan GST demi kepentingan ekonomi negara. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa terdapat peningkatan tahap pemahaman di kalangan para peserta industri mengenai GST dan kepentingannya. 

Di dalam kitaran GST terdapat tiga pihak yang utama yang memainkan peranan bagi menyelaraskan pergerakkan GST iaitu pihak Kerajaan, peniaga dan pengguna. Pihak Kerajaan bertanggungjawab menyediakan polisi dan memantau pematuhan tadbir urus GST. Sementara para peniaga pula adalah pihak yang akan memungut GST bagi pihak Kerajaan. Peranan terakhir di dalam kitaran GST akan dimainkan oleh pengguna-pengguna akhir yang akan berbelanja serta membayar GST untuk barang dan perkhidmatan yang disediakan oleh para peniaga.

GST dirumus bagi menggantikan sistem cukai kepenggunaan sedia ada iaitu Cukai Jualan dan Cukai Perkhidmatan (SST). Pada masa kini, Cukai Jualan berkadar 10% dikenakan di peringkat jualan oleh pengilang sahaja, manakala Cukai Perkhidmatan berkadar 6% pula dikenakan apabila sesuatu perkhidmatan ditawarkan kepada pengguna. Cukai SST ini menerima layanan perakaunan sebagai elemen kos yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang menggunakannya sama ada peniaga atau pengguna akhir.

Secara relatifnya, jika peniaga yang menanggung cukai SST sebagai kos, maka sudah pasti mereka akan menyalurkannya kembali ke dalam pengiraan margin untung jualan mereka. Sebagai contoh, peniaga yang bertindak sebagai pemborong, akan dicaj Cukai Jualan 10% semasa membeli barang dari kilang dan dikenakan caj Cukai Perkhidmatan 6% kerana menggunakan khidmat syarikat pengangkutan untuk membawa barang yang dibeli di kilang ke tempat penyimpanannya. Bagi menampung kos tambahan ini, pemborong akan menyalurkan elemen SST ke dalam inbois jualan sebagai margin keuntungan kepada peruncit dan seterusnya peruncit pula menyalurkan kepada pengguna akhir.

Di dalam era GST kelak, golongan peniaga tidak lagi perlu menanggung kos cukai SST atas sebarang transaksi pembelian barang atau perkhidmatan untuk tujuan perniagaan. Mereka juga tidak akan dibebankan dengan GST kerana mekanisma GST akan membolehkan mereka menuntut semula daripada Kerajaan, GST yang telah dibayar setelah ditolak dengan GST yang dipungut daripada pelanggan. Akan tetapi, jika berlaku lebihan pada GST yang dipungut daripada pelanggan, maka peniaga haruslah memulangkannya kepada Kerajaan sebanyak mana lebihan itu sahaja.

Mekanisma GST jelas menunjukkan bahawa peniaga mempunyai ruang untuk menurunkan harga barang dan perkhidmatan di pasaran sehingga ke paras kadar maksimum 10% (SST 16% - GST6%) apabila GST dilaksanakan kelak. Dalam masa yang sama, peniaga masih lagi mampu mengekalkan keuntungan pada kadar sedia ada, kerana hanya elemen cukai SST yang dikeluarkan daripada pengiraan kos untuk penentuan margin untung jualan. Justeru itu, penurunan kos akibat daripada pemansuhan cukai SST sewajarnya disalurkan kembali kepada para pengguna yang berhak menikmatinya. Peniaga tidak seharusnya menyembunyikan fakta ini daripada pengguna kerana pemotongan kos ini dibuat oleh Kerajaan dan bukannya daripada pengurusan kos dalaman peniaga itu sendiri.

Selain itu, tiada sebarang kenaikan kos yang signifikan yang terpaksa ditanggung oleh golongan peniaga semasa pelaksanaan GST. Kos yang wujud hanyalah kos pra pelaksanaan GST iaitu kos menaik taraf atau menukar sistem perakaunan untuk mematuhi tuntutan GST serta kos perundingan dan latihan mengenai GST. 

Bagi mengimbangi keperluan pra pelaksanaan GST serta mengelakkan penyaluran sebarang kos berkaitan pelaksanaan GST kepada para pengguna, Kerajaan dijangka akan memperuntukkan dana khas bagi membantu golongan peniaga iaitu dengan memberikan subsidi perisian perkaunan-GST, latihan serta insentif perniagaan yang bersesuaian agar pentadbiran GST dapat dilaksanakan dengan lebih baik oleh para peniaga. Untuk rekod, perkara yang sama telah dilakukan oleh Kerajaan Singapura dan Australia apabila mereka melaksanakan GST masing-masing pada tahun 1994 dan 2000.

GST sebenarnya merupakan satu formula percukaian yang lebih telus, efisyen dan mesra perniagaan. GST akan menghasilkan manfaat nilai kepada golongan peniaga di mana Kerajaan telah memberikan komitmen untuk menyediakan insentif-insentif khusus seperti merasionalisasikan kadar Cukai Pendapatan Syarikat bagi menjana pertumbuhan sektor perniagaan secara keseluruhan. Justeru itu, golongan peniaga haruslah bersikap positif dan memandang ke hadapan untuk bersedia menerima peluang-peluang ekonomi yang mendatang yang terhasil daripada pelaksanaan GST kelak.

Secara umumnya, kejayaan pelaksanaan GST di Malaysia sangat bergantung kepada sikap kebertanggungjawaban para peniaga di dalam urusniaga mereka dengan pengguna dan Kerajaan. Jika para peniaga mengamalkan etika murni dengan mengenepikan ketamakan dalam meraih keuntungan, maka aspirasi GST untuk memakmurkan golongan peniaga dan pengguna akan beroleh kejayaan.

Penulis adalah Ketua Jabatan GST dan Pengurus Projek GST di firma SALIHIN GST Services Sdn. Bhd.

Sila layari Blog: http://www.gst-m.blogspot.com/ dan https://www.facebook.com/GstMalaysiaSupportTeam untuk maklumat lanjut mengenai GST Malaysia.

No comments:

Post a Comment