GST EVENT CALENDAR

GST MALAYSIA CALCULATOR

Nuffnang Add

Wednesday, February 12, 2014

Rasional cukai barangan dan perkhidmatan


Publication: BH
Date of publication: Feb 12, 2014
Section heading: 1Klassifieds
Page number: 001

Cukai telah menjadi elemen utama pendapatan negara ini untuk menampung segala keperluan ekonomi. Cukai Barangan dan Perkhidmatan atau GST adalah model cukai kepenggunaan yang dikenakan ke atas penggunaan domestik serta barangan dan perkhidmatan import yang dibekalkan di Malaysia dan turut dikenali sebagai Cukai Nilai Tambah (VAT) kerana cukai ini dikenakan ke atas nilai ditambah bagi barangan dan perkhidmatan di setiap peringkat rantaian bekalan.

GST dikatakan bertujuan untuk menggantikan Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) yang telah lama dilaksanakan dalam negara kita. SST dikatakan mempunyai banyak kelemahan seperti kesan cukai bertindih, cukai berganda dan cukai bertingkat, isu kebocoran dan hasil yang tiris akibat daripada pemindahan harga, penyeludupan dan sebagainya.

Dengan adanya GST, segala kelemahan ini akan dapat diatasi. GST merupakan sistem cukai yang adil dan menyeluruh yang memanfaatkan semua rakyat Malaysia. Pada masa ini, Malaysia mengenakan cukai jualan dan cukai perkhidmatan secara berasingan dengan kadar kira-kira 16 peratus untuk produk dan perkhidmatan tertentu antaranya restoran dan hotel.

Lebih 160 negara di dunia telah melaksanakan GST dan kadar GST (6 peratus) di negara kita ialah yang terendah dalam kumpulan Negara ASEAN di mana Indonesia, Vietnam, Kemboja, Filipina dan Laos mengenakan GST pada kadar 10 peratus dan Singapura serta Thailand pula mengenakan GST pada kadar 7 peratus.

GST pada hakikatnya merupakan satu sistem percukaian yang lebih komprehensif, efektif, telus, efisien dan mesra perniagaan. GST mampu merangsang pertumbuhan ekonomi domestik serta meningkatkan daya saing negara kepada pelaburan global di samping kurang terdedah kepada risiko turun naik ekonomi atau kebergantungan kepada sumber minyak dan gas yang mempunyai jangka hayat yang terhad.

Bagi komuniti perniagaan, GST tidak akan menjadi sebahagian daripada kos barang dijual. Ini bermakna, sebarang caj GST yang terdapat di dalam inbois jualan (GST Ouput) atau belian (GST Input) bukanlah perlu ditanggung oleh para peniaga. Layanan perakaunan ini tidak sama seperti sistem SST di mana SST adalah kos kepada perniagaan.

(*Admin mcm penah baca je ayat artikel ni. Tak elok plagiat...)

No comments:

Post a Comment